Εκτομή ρίζας και διχοτόμηση δοντιών

Η διχοτόμηση ή η εκτομή της ρίζας ενός γομφίου υποδηλώνει αφαίρεση ή διαχωρισμό μιας ρίζας μαζί με το αντίστοιχο τμήμα της μύλης. Είναι μια κατάλληλη θεραπευτική επιλογή όταν η τερηδόνα, η απορρόφηση, η διάτρηση ή η περιοδοντική βλάβη περιορίζεται στη μία ρίζα ενώ η άλλη ρίζα είναι σχετικά υγιής. Η διχοτόμηση του προσβεβλημένου δοντιού βοηθά στη διατήρηση του δοντιού, του περιβάλλοντος φατνιακού οστού και μπορεί επίσης να διευκολύνει την τοποθέτηση της τελικής αποκατάστασης. Η περιοδοντική, η προσθετική και η ενδοδοντική αξιολόγηση για την κατάλληλη επιλογή περιπτώσεων είναι σημαντική. Οι θεραπευτικές επιλογές για την αντικατάσταση των σοβαρά κατεστραμμένων και πιθανώς μη αποκαταστάσιμων δοντιών περιλαμβάνουν μερική οδοντοστοιχία, γέφυρα ή οδοντικά εμφυτεύματα. Βασική αρχή θα πρέπει να είναι να διατηρηθεί τα υπάρχοντα φυσικά δόντια. Η εκτομή της κατεστραμμένης ρίζας ενός δοντιού βοηθά στη παραμονή της εναπομείνουσας οδοντικής δομής προσφέροντας πρόγνωση συγκρίσιμη με οποιοδήποτε άλλο ενδοδοντικά θεραπευμένο δόντι.