Δημιουργία χώρου ενδορριζικών αξόνων

Η αποκατάσταση όμως των ενδοδοντικά́ θεραπευμένων δοντιών διαφέρει, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη αποκατάσταση, καθώς παρουσιάζουν ορισμένες ιδιαιτερότητες. Πρόκειται δηλαδή για δόντια στα οποία έχει χαθεί συνήθως σημαντικό μέρος της δομικής οδοντικής τους ουσίας. Πολλές φορές η απώλεια της μύλης είναι τόσο εκτεταμένη, ώστε να είναι αναγκαία η χρήση ενδορριζικών αξόνων τόσο για λειτουργικούς όσο και για αισθητικούς λόγους. Η δημιουργία του χώρου για την τοποθέτηση των αξόνων μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της ενδοδοντικής θεραπείας/απονεύρωσης επιταχύνοντας την διαδικασία αποκατάστασης τόσο για τον ασθενή όσο και τον παραπέμποντα οδοντίατρο.