Επανεφύτευση δοντιών

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ενδοδοντική θεραπεία ή η μικροχειρουργική επέμβαση είναι αδύνατη ή μη πρακτική. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η σκόπιμη επαναφύτευση μπορεί να θεωρηθεί ως η τελευταία λύση για τη διατήρηση του δοντιού.

Η σκόπιμη επαναφύτευση είναι η εξαγωγή ενός δοντιού για να γίνει θεραπεία εκτός του στόματος, η αφαίρεση της φλεγμονής - όταν υπάρχει - και η επανατοποθέτηση στην αρχική του θέση. Ιστορικά, αυτή η μέθοδος χειρουργικής έχει αναφερθεί σχεδόν πριν από χίλια χρόνια.

Η μετεγχειρητική ενόχληση μετά την επαναφύτευση είναι συνήθως μικρότερη από ό,τι με τη μικροχειρουργική τεχνική. Αυτό είναι αποτέλεσμα του περιορισμένου τραύματος κατά την επαναφύτευση και της έλλειψης ανοιχτής πληγής.

Όσο παράξενο και αν ακούγεται, η θεραπεία αυτή δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα όταν πραγματοποιηθεί σωστά και από τον κατάλληλο ειδικό ενδοδοντολόγο.

Αυτή η θεραπεία αποσκοπεί να σας βοηθήσει να σώσετε το δόντι σας.