Περιστατικά πριν & μετά

Δείτε το πριν και το μετά στα κλινικά περιστατικά του οδοντιατρείου μας!

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε το πριν και το μετά από επιλεγμένα κλινικά περιστατικά. Μπορείτε να πατήσετε πάνω στις φωτογραφίες για να δείτε αναλυτικότερα την κάθε φωτογραφία του περιστατικού. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ερώτημα σχετικά με τις υπηρεσίες του οδοντιατρείου μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Θεραπεία διατήρησης ζωτικότητας ποφλού

Επανεφύτευση δοντιού

Αφαίρεση σπασμένου μικροεργαλείου

Αρχική ενδοδοντική θεραπεία και συντηρητική αισθητική αποκατάσταση